Referenties

GGZ Noord Holland-Noord

Rol ad interim directeur dochter Amici Zorg BV. Deze 1e lijn psychologenpraktijk is na de oprichting in 2009 niet helemaal uit de verf gekomen. Mijn taak is het om de gehele onderneming te (her)ijken (financiën, bestuur, backoffice, behandelaars en markt) en succesvol op de kaart te zetten bij de verwijzer (verzekeraar, instellingen en huisartsen) in de regio Noord Holland Noord. De opdracht is in december met succes afgerond. De procuratie is overgedragen aan een intern gevonden directeur.

Zilveren Kruis Achmea

Manager business support, lid management team divisie zakelijke markt. Business support (sales back office 7 fte), verzorgt alle data en management informatie inzake verzekerden en prospects (collectiviteiten) voor de divisie zakelijke markt. Deze informatie is de slagader voor de sales strategie voor de binnen en buitendienst. Projectmanagement, Informatie analyse, Proces optimalisatie en Risk management zijn daarnaast een onderdeel van het dagelijks werk van business support. Resultaten zijn: een uitzonderlijk hoge medewerker tevredenheidsscore, het uitbreiden van de taken van het team, introductie SENS/LEAN (continue verbeteren) binnen zakelijke markt en marketing en het zichtbaar maken van de waardes van het team binnen de commerciële organisatie. De opdracht is conform afspraak tot en met het inwerken van de vast aangetrokken manager succesvol ingevuld.

Familie bedrijf in foerage en dierbenodigdheden

Mediator / organisatieadviseur, dit gezonde familiebedrijf (al 150 jaar van vader op zoon) kampte met een identiteit vraagstuk. Uitbreiden of focussen en overname door een zoon stond op de rol. Door intensieve begeleiding zijn de bedrijfsdoelen en de meerjaren strategie bepaald. Keuzes zijn gemaakt en de beoogde opvolger is getraind voor de nieuwe taak. Het bedrijfsplan wordt geïmplementeerd en men verwacht in 2011 met vers bloed en een stevige basis de positie in de markt te kunnen behouden en uit te bouwen.

Holmatro - rescue equipment

ICT projectmanager, deze onderneming is gestart met het laten ontwikkelen en implementeren van een WEB server applicatie voor het tracken & tracen van brandweer rescue materialen. Alle internationale dealers en eindgebruikers krijgen de beschikking over gekoppelde hardware waarmee het mogelijk is al het materiaal te volgen. De inzet van RFID technologie maakt dit project bijzonder. De opdracht bestond uit het helder aansturen van alle betrokken partijen uit naam van de opdrachtgever. De pilot fase van het project is conform de afgesproken doelen opgeleverd.

Opkomend bedrijf in Radio Frequente Identificatie Systemen

Adviseur directie en aandeelhouders. De opdracht is in 2007 gestart als begeleiding van een noodzakelijke doorstart van de voorloper van de onderneming. Het doel was om na de doorstart de goede naam (20 jaar ervaring in de sector) van het management de klant- en leveranciersrelatie te behouden. Dit is in 2008 gelukt door het vertrouwen te behouden van aandeelhouders en de goede relatie met leveranciers en klanten. De rol is in de loop van de opdracht veranderd van sturend naar coachend.

ING Bank - Health & Safety

Interim regiomanager, lid directie team Health & Safety department (Arbo). Deze serviceafdeling binnen de HR organisatie stond voor een ingrijpende verandering. De bijdrage was gericht op het invullen van een management positie tot de duur van de verandering welke in maart 2009 is afgerond. Bijkomend was het delen van de beschikbare change ervaring opgedaan in een toonaangevende commerciële ARBO dienst. Deze ervaring is van grote waarde geweest voor het succesvol afgeronde verandertraject.

Achmea Zorg

Verander / teamleider divisie Zorg, lid regionaal management team. Mede verantwoordelijk voor het doorvoeren van een ingrijpende reorganisatie in de Polisservice teams. Het uitgangspunt was een respectvolle transitie van werknemer naar werkzoekenden. Dit alles tegen de achtergrond van een groeiende markt voor zorgverzekeringen met behoud van de kwaliteit van bestaande processen en verantwoording voor de verwerking van polismutaties rond de jaarwisseling. Deze opdracht is binnen de gestelde kaders en tijd afgerond.

Gerenommeerd hoveniersbedrijf in de regio West Friesland

Adviseur DGA. De oorspronkelijke opdracht was het beoordelen en herijken van de oorspronkelijke doelen. De kerndoelen waren in de loop van de ontwikkeling van het bedrijf op de achtergrond geraakt door een snelle groei. De vervolgopdracht bestaat uit het herinrichten van de onderneming waaronder het aantrekken van een bedrijfsleider en het bijstellen van het oude profiel naar een nieuw organisatiemodel. De rol is sturend richting onderneming en coachend richting DGA en zal nog een aantal maanden doorlopen.