Bedrijfsfilosofie

Stevig ondernemen met gevoel

Organisaties kenmerken zich door permanente vernieuwing. We worden hierbij steeds meer op onszelf teruggeworpen. De praktijk leert, dat mensen en processen regelmatig vastlopen in angstgestuurde patronen als behoudzucht, egoisme en opportunisme. Deze patronen kosten onnodig veel energie en gaan ten koste van creativiteit, zelfsturing, ondernemerschap en motivatie van medewerkers in deze economisch onzekere tijden. We stappen een tijdperk binnen waarin nieuwe normen en waarden gelden. Verzakelijking mondt steeds vaker uit in verdringing en verharding. Medewerkers kunnen zich vaak niet meer identificeren met hun werkomgeving. 

Voor veranderende omgevingen is inzicht en kernwaarden een noodzakelijk houvast. Waar ons denken voorheen werd gedomineerd door zekerheid, voorspelbaarheid en stapsgewijze verandering leert de huidige realiteit dat juist kernwaarden en normen vaak uit het oog zijn verloren. Met de juiste fundering zijn mensen en organisaties in de kern zelfhelend, zelfregulerend en zelfsturend. Wanneer controleren, aansturen en wegsturen onpersoonlijk leidende motieven zijn geworden zitten we op een dood spoor. Paul J. Groot Interim & Advies heeft zich ten doel gesteld passie en veiligheid duurzaam terug te brengen in medewerkers en organisaties. 

 

Paul J. Groot